Stap 1 – Maak een plan

De Stichting richt zich uitsluitend op Amsterdam en de regio Amsterdam. Zij richt zich bij het verlenen van financiële steun op die groepen die niet gemakkelijk via de reguliere subsidiekanalen inkomsten kunnen verwerven.
Criteria voor plan ➜

Stap 2 – Leg je plan vast

Voor een aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van een aanvraagformulier, download die hier.

Download formulier ➜

Stap 3 – Stuur je plan op

Een aanvraag dient digitaal (per e-mail) naar het secretariaat (info@nutamsterdam.nl) gestuurd te worden.

Bekijk hier de hele procedure ➜

 
32Projecten in 2019
108482euro's uitgekeerd

KOMT MIJN IDEE IN AANMERKING?

 
Amsterdam is een stad waarin mensen met verschillende culturen samenleven.
Wij willen nadrukkelijk een rol spelen in deze multiculturele stad en hebben als doel het maatschappelijk en cultureel welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen.
 
Binnen onze doelgroep vallen organisaties en groepen die:
 
 

 
Nieuwe initiatieven voorstellen voor een bijzondere of kwetsbare groep in de samenleving.

 
Kinderen, jongeren en (jong) volwassenen de mogelijkheden bieden zich te ontplooien op terreinen van kunst, cultuur, educatie en welzijn.

 
Deze groep actief deel te laten nemen aan de mogelijkheden kunst, cultuur, educatie en welzijn buiten de traditionele kaders.

 
Een bijdrage te leveren aan maatschappelijk debat en culturele ontmoeting

ONZE PROJECTEN

 
2848
 

Schoolboeken project Curaçao

Fiets Labyrint

Ed Visser

Ed Visser is de meester-Heidelberg-drukker. Hij leidt mensen op om deze Heidelberg Degel Automaat zelfstandig te kunnen bedienen. Iets waar ‘vroeger’ vier jaar voor stond. Dankzij de bijdrage van het Fonds tot Nut heeft hij een jaar begeleiding kunnen bieden aan een jongere medewerker van Grafisch Werkcentrum Amsterdam. Zij kan nu vrijwel zelfstandig drukken, al springt de meester hier en daar nog bij.

SamenwonenSamenleven

Stichting SamenwonenSamenleven realiseert Exodus Events, een project voor en door vluchtelingen en niet vluchtelingen.

SailWise

Foto van Hans Lalkens
Zij realiseren een zeilvakantie voor jongeren met een beperking.

Move

Met behulp van studenten zetten kinderen hun talenten in om hun eigen buurt een boost te geven.
Bekijk hier de stappen voor het aanvragen van een subsidieLees verder