Procedure aanvraag

 
Bij het doen van aanvragen voor een bijdrage geldt de volgende procedure. Een aanvraag dient digitaal (per e-mail) bij het secretariaat (info@nutamsterdam.nl) te geschieden. Voor een aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van een aanvraagformulier, welke u hier kunt downloaden. U dient dit formulier op uw computer in te vullen, op te slaan en vervolgens naar bovengenoemd e-mailadres te versturen.

Bij het aanvraagformulier dient u het volgende mee te sturen:

  • kopie uittreksel Kamer van Koophandel;
  • een begroting inclusief dekkingsplan; en
  • een recente jaarrekening, wanneer de activiteit deel uitmaakt van een grotere organisatie.
Uitsluitend rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Instellingen die het beogen van winst tot hun doelstelling hebben komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

De aanvragen dienen voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december bij het secretariaat binnen te zijn voor behandeling door het bestuur in die desbetreffende maand.

De aanvrager krijgt digitaal bericht over het al niet honoreren van de aanvraag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Met het indienen van een aanvraag gaat de aanvrager akkoord met ons privacy statement.

Toekenning vindt altijd plaats onder de voorwaarden van realisatie van volledige financiële dekking van het plan en verantwoording van het plan middels een kort inhoudelijk en financieel verslag.

Bij toekenning dient de aanvrager schriftelijk een bankrekeningnummer op te geven onder vermelding van de volledige tenaamstelling.

Bekijk hier de stappen voor het aanvragen van een subsidieLees verder